PROGRAM :

F.Šubert : Serenada
Milica Miličić, 5.omš, violina
Ana Stupar, 6. omš, violončelo
Marija Stupar, 4. omš, klavir
Klasa: prof. Milija Branković

F. P. Demilak: Srednjovekovna svita, 1. i 2.stav
Vasilije Matijašević, 3. smš, flauta
Predrag Milošević, 3. smš, gitara
Klasa: prof. Ana Simonuti

Dve francuske pesme:
„Mama kaži mi” i „Tamburin”
Đurđa Pokrajac, 2. smš, mecosopran
Lana Eraković, 2. smš, violina
Petar Nojić, 2. smš, gitara
Klasa: prof. Ana Simonuti

G. F. Teleman: Partita Ge dur, 3. i 4.stav
Andrijana Ostojić, 3. smš, violina
Predrag Milošević, 3. smš, gitara
Klasa: prof. Ana Simonuti

L. V. Betoven: Irska pesma br.19
Marta Đorović, 4. smš, violina
Lana Eraković, 2. smš, violina
Andrijana Ostojić, 3. smš, violina
Teodora Miljković, 1. smš, violončelo
Đurđija Dunjić, 3. smš, klavir
Klasa: prof. Ana Simonuti

Kolomijan: Skerco, e mol
Julija Krivošić, 4. smš, fagot
Nađa Dornik, 2. smš, klavir
Klasa: prof. Aleksandar Nikolić

L. V. Betoven: Velška pesma br. 15, a mol
Andrijana Ostojić, 3. smš, violina
Teodora Miljković, 1. smš, violončelo
Tijana Marković, 4. smš, klavir
Klasa: prof. Ana Simonuti

A. Dvoržak: Humoreska
Stefan Gornjik, 3. smš, violina
Galina Đorđević, 3. smš, violina
Nataša Đorđević, 1. smš, viola
Dunja Popović, 1. smš, kontrabas
Klasa: prof. Milija Branković

V.A.Mocart: Klarinetski kvintet KV 581
Mina Dinić,3.smš violina,
Ana Glišić, 4.smš violina,
Ana Simić, 4.smš viola,
Ema Vraneš, 3.smš violončelo,
Bogdan Marković, 4.smš klarinet,
Klasa: prof. Aleksandar Nikolić

M. Aranđelović-Rasinski: Rasinski meandri
Iva Ilić, 4. smš, violina
Marta Đorović, 4. smš, violina
Katarina Radivojević, 3. smš, klavir
Klasa : prof. Ana Simonuti