Sa koncerta u Limburgu (Nemačka) održanog 29.9. i 30.9. 2012. godine.