Pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, oformljena je Komisija čiji je zadatak da sačini komparativnu studiju o Umetničkim maturama u različitim obrazovnim sistemima. Komisiju vode Jasmina Đelić i Katarina Glišić (Zavod), a čine je: Mila Lacković, predsednik (ZMBŠS), Aleksandar Serdar (Fakultet muzičke umetnosti), Rosa Milić, (BŠ Luj Davičo), Jelena Medaković (Dizajnerska škola), Sanja Filipović (Fakultet likovne umetnosti), Zdravko Milinković (FLU i Nacionalni prosvetni savet).
Osnovni zadatak ove studije je da ponudi koncept Umetničke mature u Srbiji, koju će učenici umetničkih škola polagati počev od školske 2014/15.godine.
Rok za okončanje ovog dokumenta je kraj 2011. godine, nakon rezultata javne rasprave u novembru mesecu, u kojoj će učestvovati veliki broj stručnjaka iz sve tri umetničke oblasti.

http://www.zmbss.org/srl/novosti.php?id=34