Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je odobrio “Klavirsku kefalicu“ kao program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2012/2013 i 2013/2014 godinu.Realizacija seminara počinje 1 septembra 2012. i traje do 31. avgusta 2014. godine. Po završetku seminara učesnici će dobiti uverenje o savladanom programu stručnog usavršavanja u trajanju od 8 sati (jedan radni dan je predviđen za realizaciju).

Svi zainteresovani se mogu javiti autoru seminara i knjige Mirni Mirkov Stes na telefon 061/111-60-84 ili putem mail-a mirkoff@yahoo.com.