Na 5.klavirskom takmičenju „Slavenski“ koje je održano od 20. do 22. decembra 2012. godine u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Beogradu,  DIJANA STOJKOVIĆ, učenica trećeg razreda osnovne muzičke škole u klasi Ružice Sloboda, osvojila je I-2 nagradu (96,71 bodova).

Čestitamo učenici i profesorki na postignutom uspehu!