-Da li lako opaža i pamti ritmičke obrasce?

-Da li lepo peva?
-Da li može da prepozna falš pevanje ili sviranje?
-Da li nesvesno pevuši?
-Da li je osetljivo na jake zvuke, poput grmljavine?
-Da li se kreće u ritmu muzike?
-Da li ima potrebu da pleše uz muziku koju čuje?
-Da li ritmično govori?
-Da li uživa u grupnom pevanju ili sviranju?
-Da li prihvata repertoar širi od dečjih pesmica?
-Da li traži da muzika bude uključena, bilo šta da radi?
-Da li ume da prepozna emociju u muzici koju sluša
Ako smatrate da više od trećine odgovora zaslužuje pozitivan odgovor, ne bi bilo loše da počnete da razmišljate o izboru muzičkog instrumenta.