Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Kraljevu prvi put je počela sa radom oktobra 1954. godine, da bi zbog deficitarnosti stručnog muzičkog kadra prestala sa radom školske 1955/56. godine.

Skupština opštine Kraljevo svojom odlukom od 30. jula 1964. godine osnovala je po drugi put Školu za osnovno muzičko obrazovanje sa zadatkom da vrši osnovno muzičko obrazovanje omladine od 8-16 godina i to:

– na gudačkom odseku;
– na duvačkom odseku;
– na odseku klavira i harmonike;
– na teorijskom i drugim odsecima.