I

Inicijativu za dodelu godišnjih nagrada mogu podneti pravna lica, organi opštine, radna
tela Skupštine opštine Bečej, grupe građana i pojedinci.

I I

Obrazložena inicijativa za dodelu godišnjih nagrada se podnosi do 31. maja 2012. godine do 13. 00 časova zaključno.
Inicijativa za dodelu godišnjih nagrada u pismenoj formi se dostavlja:
-lično (OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR – KANCELARIJA BROJ 7, šalter broj 2 ) ili
-putem pošte preporučeno na adresu:
Opštinska uprava opštine Bečej,
Trg oslobođenja br. 2.
Bečej 21220,
sa napomenom: „Inicijativa za dodelu godišnjih nagrada.“
Sve inicijative pristigle nakon isteka roka 31.05.2012. do 13.00 časova bez obzira na način slanja (lično ili poštom) smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.
Sve neobrazložene inicijative smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane.

I I I

Odluku o dodeli nagrada donosi Skupština opštine Bečej.
Nagrade uručuje Predsednik opštine Bečej na svečanosti povodom praznika opštine.

IV

Dodatne informacije u vezi podnošenja inicijative mogu se dobiti radnim danom u kancelariji broj 40 Opštinske uprave Bečej u periodu od 08-12 časova, pozivom telefonskog broja 021/6811-843 ili 064/8959057 – kontakt osoba Jelena Brankov Čerevicki.
Javni poziv na podnošenje inicijative za dodelu godišnjih nagrada objavljuje se na osnovu
Odluke Komisije za dodelu nagrade i zvanja počasnog građanina opštine Bečej br. II 020-2/2012 (12) od 24.04.2012. godine.