„Činjenica da deca mogu da stvaraju divnu muziku manje je značajna od činjenice da muzika može da stvori divnu decu.“
Cheryl Lavender