FLAUTA IV kategorija

JOVANA LUKAČ, IV smš                                               I-1 nagrada (97.66 bodova)

Klasa: Ksenija Mijatović

Kl.saradnja: Marija Đokić 

 

MILICA TOMIĆ, IV smš                                               I-6 nagrada (95 bodova)

Klasa: Lidija Knajp

Kl. saradnja: Snežana Grujić 

 

 

KAMERNI SASTAVI II kategorija

Trio flauta “MUSTRE”                                                 II-2 nagrada (93.66 bodova)

Daliborka Malenić

Milica Tomić

Jovana Lukač

Klasa: Ksenija Mijatović

KLARINET bambi kategorija

MARIJA LETIĆ – I-2 nagrada (97.33 bodova) 

Klasa: Đuro Pete

Kl.saradnja: Duško Švonja 

KLARINET predkategorija

MATIJA RAIČEVIĆ – I-2 nagrada (98 bodova) 

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja 

KLARINET IV kategorija

NEMANJA NIKOLIĆ – I-1 nagrada (99 bodova)

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

MARKO IVKOVIĆ – I-3 nagrada (97.50 bodova)

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

DUŠAN ĆIROVIĆ – II-1 nagrada (92 boda)

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja 

II-1 nagrada ( 92 boda )

Čestitamo učenicima, profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!