На данашањи дан 1878. године рођен је српски композитор и музички писац Исидор Бајић.

Бајић је музику студирао код Кеслера у Будимпешти. Био је наставник у Српској гимназији, хоровођа и организатор музичког живота у Новом Саду, аутор вокалних и клавирских дела и сценске музике. Посебну пажњу посветио је обради дела утемељених на српским народним мотивима, а бавио се и теоријом музике. У Новом Саду је 1903. године покренуо „Српски музички лист“ и „Српску музичку библиотеку“ у којој је претежно објављивао композиције савремених аутора.

Основао је Музичку школу 1909. године и један је од покретача Савеза српских певачких друштава.

Дела: опера „Кнез Иво од Семберије“, „Српска рапсодија“, збирка соло песама „Песме љубави“, хорске песме „Соколи“, „Еј, ко ти купи“, „Зрачак вири“, „Из српске градине“, аутор је и песме „Јесен стиже дуњо моја“.