Na međunarodnom takmičenju pod nazivom “Internet music competition“ dva učenika naše škole ostvarila su odlične rezultate:
1. Seke Zita, učenica pripremnog razred klavira u kl.prof. Lovaš Đijante osvojila je prvu nagradu – 94 boda;
2. Martin Krajtmar, učenik IV razreda klavira u kl. prof Lovaš Đijante osvojio je drugu nagradu – 89.33 boda.
Čestitamo!!!