Internet takmičenje je veoma udobno u finansijskom i organizacionom smislu jer se u celosti odvija preko Interneta.

Zastupljeni su svi klasični instrumenti kao i grupno muziciranje. Pravo učešća imaju učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola, akademija i muzičara, bez ograničenja uzrasta.

Takmičar šalje svoj video snimak po pravilima Internet takmičenja i njegov nastup ocenjuje žiri iz mnogih zemalja sveta.