Triorcu čine muzičari Državnog omladinskog orkestar i Državne muzičke škole iz Rajnland-Pfalca (Nemačka), Omladinskog orkestra Norfolka iz Norfolka (Engleska) i Muzičke škole “Isidor Bajić” iz Novog Sada (Srbija). Koncert u Sinagogi predstavlja vrhunac muzičkog kursa koji će 60 članova orkestra pohađati u Novom Sadu između 9. i 12. decembra, a pod umetničkim rukovodstvom Nikolasa Daniela. Triorca, kao projekat u celosti, zasnovan je na komunikaciji, inkluziji i samom značenju muzike. Ima za cilj da pomogne mladim muzičarima iz Engleske, Srbije i Nemačke da podele iskustva stečena u različitim kulturnim sredinama, učeći zajedno i jedni od drugih, oslanjajući se na internacionalni jezik muzike.