Horsko pevanje dovodi do poboljšanja međusobnih odnosa pojedinaca u okviru grupe. Takođe uči sasvim malu decu timskom radu i disciplini. Ne treba zaboraviti ni važnost druženja i stvaranja socijalnih veza u horu, ali i zabavu, zajedničko savladavanje prepreka i novih iskustava. Pevanje u horu je idealno za decu koja imaju poteškoća sa učenjem, jer predstavlja svojevrsni trening memorije. Deca koja barem jednom nedeljno pevaju u horu pokazuju značajno bolji uspeh u školi, veću dozu kreativnosti i lakše prihvatanje radnih navika.  Horsko pevanje podstiče razvoj intelekta kao i svako drugo bavljenje muzikom. Ali, ako dete nema dovoljno izgrađen sluh ili je još je premalo za muzičku školu, hor je idealan način da se ono pripremi za dalje, ozbiljnije bavljenje muzikom. Treba pomenuti i da je to odličan način za stvaranje radnih navika kod sasvim male dece, ali i za postavljanje osnova samopouzdanja kod dece svih uzrasta. Važna činjenica je i to da deca koja su angažovana u horu mnogo bolje kontrolišu svoje emocije, jasnije ih prikazuju i svesniji su svojih potreba i želja. Istraživanja širom sveta pokazuju da deca koja pevaju u horu imaju bolju građansku svest, češće su volonteri, podržavaju i istražuju druge umetničke forme. Ne treba prevideti važnu činjenicu da muzički aktivna deca retko dolaze u sukob sa nadređenima i zakonom. Pevanje u horu se može posmatrati i kao deo emocionalnog opismenjavanja jer pomaže pojedincu da se suoči sa svojim strahovima i nesigurnošću i poboljša kreativnost i emocionalno izražavanje.

Osećaj pripadnosti, timskog rada, važnosti svakog pojedinca, disciplina, slušanje drugih, savladavanje treme, samopouzdanje, kreativnost, to su stvari koje dete treba da usvoji u najmlađem uzrastu. Hor je izuzetno mesto za takvu vrstu rada na dečjem obrazovanju. Engleska vlada je 2007. godine odobrila čak 40 miliona funti za Nacionalni program pevanja, po kome je svaka osnovna škola u Engleskoj bila u obavezi da oformi horove u kojima će pevati sva deca škole. Kada se pogleda samo ovaj mali, odabrani skup prednosti učestvovanja u aktivnostima nekog hora, jasno je zbog čega se na tome insistrira. Zato, podstičite svoju decu da pevaju, pevajte sa njima bez obzira koliko to sami dobro radili, i što pre ih upišite u hor!