Treća po plasmanu na Smotri muzičkih talenata u Sremskim Karlovcima.