Naša učenica helena Vučićević na takmičenju u Šapcu.