Praznik za oči i uši, 14. februar 2014. godine, Sala škole