„Muzika se nalazi toliko visoko da joj nijedan um nije dorastao; ona može da ovlada svima nama i da nas učini nesposobnim da pred samim sobom odgovaramo za svoje postupke i za svoje misli.“

Gete