Generalna skupština EMU i Konferencija „Ciljevi razvoja muzičkog obrazovanja“
biće održana od 15-18. maja 2012. godine u Italiji. Konferencija će se baviti Seulskom agendom i Bonskom deklaracijom. Uz Generalnu skupštinu italijanska asocijacija muzičkih škola organizovaće i XI muzički festival mladih „Allegromosso“.