Obračun cenusa se vrši tako što se na  izaberu učenici i predmet koji nastavnik drži a na desnoj strani se automatski računa neposredan rad sa učenicima.

cenus1

U donjem delu se dodeljuju ostali poslovi do popunjavanja 40-časovne radne nedelje.

cenus2

Na kraju se dodatno prilagođava i štampa rešenje.

cenus 3