Обрачун ценуса се врши тако што се на  изаберу ученици и предмет који наставник држи а на десној страни се аутоматски рачуна непосредан рад са ученицима.

cenus1

У доњем делу се додељују остали послови до попуњавања 40-часовне радне недеље.

cenus2

На крају се додатно прилагођава и штампа решење.

cenus 3