Jedna od najpopularnijih Foreovih kompozicija je svakako njegova Pavana, koja je pisana je po uzoru na istoimenu igru, popularnu na španskom dvoru u 16. veku.