Недеља, 11.јануар у 11 сати
Aнсамбл „Flauto Dolce”
Александар Јован Крстић, блок флаута, траверзо флаута, флаута
Ана Младеновић, блок флаута, траверзо флаута, флаута
Милица Јончић, флаута
Срђан Станић, ренесансна виола да гамба, барокна виола да гамба
Марија Сабљић, клавир
Љубомир Димитирјевић,блок флаута, траверзо флаута, флаута