Da se podsetimo kako je to kad muzička škola iz Uba pravi žurku (12. Festival, april 2014.)