Naša učenica Jeras Viktorija na Festivalu pijanizma u Sremskoj Mitrovici osvojila je II nagradu!
Klasa Bus Atyimscev Judit
Čestitamo!
Na takmičenju „Kad cvrčci zacvrče“ u Bačkoj Topoli naša učenica Anja Galešev je osvojila I nagradu!
Klasa – Jasmina Busarac
Klavirska saradnja – Sanja Kraguljac
Čestitamo!