NATALIJA KOJIČIĆ

flauta, II kategorija

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

PRVA ZLATNA NAGRADA

TIJANA KRULJ

flauta, IV kategorija

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

PRVA BRONZANA NAGRADA

 

MATIJA RAIČEVIĆ

klarinet, predkategorija

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

PRVA ZLATNA NAGRADA

EMILI SABO

klarinet, predkategorija

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

PRVA SREBRNA NAGRADA

Čestitamo učenicima, njihovim profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!