Na svakom odmoru školsko zvono pušta muziku i prikazuje spotove koje možete i sami birati, brisati ili dodavati. Predlog muzike čini vrlo pažljivo odabarnih 400 spotova: instrumentala, klasične muzike… Više informacija videti na sajtu http://www.pametnaskola.com/