Boja njihove odeće je bledela od crne ka beloj To je mesto postalo svetilište Dok su prvih godina porodice dolazile u crnini Kasnije je boja njihove odeće osvetljavala, oživljavala Prvi nagoveštaji tople crvene i žute Kao hodočašće, sa generacijama koje dolaze Igranje u travi, u proleće, sa loptama Magično privučeni baš tim neuglednim delom ceste Poslepodneva ozelenelih lipa i miris tišine, tiho, tiho Uz ciku dece i šetnju roditelja Pravi razlog postade nevažan Uspomena se pretvarala u nesvesno privlačenje tom kraju