Medjunarodno takmicenje “Davorin Jenko“, Beograd
Gogoš Vukašin
Marinković Aleksa
KAMERNA B 97.20 Laureat