Na međunarodnom takmičenju drvenih duvača „Davorin Jenko“ U Beogradu, naš učenik Luka Čolović u Ce kategoriji osvojio je 1. nagradu.
Luka je učenik 2. razreda srednje škole – klarinet, klasa: profesor Mile Vujadinović, klavirska saradnja: Marija Ostojić, prof.
Sve čestitke profesoru, učeniku i korepetitorki!!!