Bajićevi mali gudači, dirigent Čaba Zima
Bajićevi slavuji, dirigent Ana Kovačić