25. 02. 2015.
U muzičkoj školi u Molu, sa početkom od 18.00 sati.