Važno je napomenuti da su naši djaci Marek Stupavsky i Molan Valent i snimali i režirali, tj. montirali materijal!