UMETNIČKA RADIONICA FESTIVAL SOLFEĐA – Akademija umetnosti Novi Sad, 15.decembar 2012.
Čestitamo učenicima i profesorima na postignutom uspehu!