Ime i prezime
Država Nagrada
Bikicki Bogdan  Srbija I
Kuder Matic Slovenija II
Jančić Nikola  Srbija III