Međunarodno pijanističko takmičenje „Banjalučki Bijenale“, održaće se u periodu od 11-13. maja 2012. godine u Koncertnoj dvorani Banskog dvora. Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 20.4.2012. godine!

Sve informacije nalaze se na sajtu Muzičke škole „Vlado Milošević“ www.muzicka-skola.org, a odgovore na sva pitanja mozete dobiti u mš ili putem e-maila BanjaluckiBijenale@gmail.com