Uvodna reč: Nebojša Todorović, profesor FMU Niš

P R O G R A M:
Epizode – za dva klavira (1995)
Dalida Grmuša
Neda Aleksić

Balada i Humoreska — za violinu i klavir (2004/05)
Anja Popović, violina
Milena Maleš, klavir

Tri komada za dve gitare (1987) — posvećeno Vojislavu Ivanoviću
Vojislav Ivanović
Aleksandra Ivanović