Jubilej emisije Art Fantazija obeležen je javnim snimanjem emisije 22. juna u Muzičkoj galeriji Kolarčeve Zadužbine na Svetski dan muzike, u organizaciji Centra za muziku Kolarca. I ovoga puta gosti su govorili o svojoj vezi sa muzikom i njenom uticaju na druge umetnosti: kompozitor Zoran Erić, dramski umetnik Predrag Ejdus, Radovan Mića Trnavac, kompozitor Svetislav Božić, Aleksandra Angelov, Miša Blam, Milan Mihajlović, Jadranka Jovanović, Dejan Miladinović, Donata Premeru i Saša Pančić. Autor i voditelj emisije Marina Stefanović dvadesetogodišnjicu emitovanja Art Fantazije obeležila je i izložbom fotografija i printova iz proteklih emisija koje ilustruju proces stvaranja i kreiranja muzičke emisije.