Informacije o VI Međunarodnom takmičenju „Anton Eberst“ (flauta) – novembar/decembar 2013. godine!
http://www.antoneberst-cfc.rs/