Ministar prosvete dobio je na poklon karte za koncert za izvođenje Šubertove „Nedovršene simfonije“. Pošto nije mogao da ide, karte je dao svom pomoćniku i rekao mu da on ode umesto njega. Kada ga je sutradan upitao da li je uživao u koncertu, pomoćnik mu je uručio sledeći izveštaj:
1. U posmatranom periodu, četiri svirača oboe nisu ništa radili. Njihov broj treba smanjiti, a njihove poslove raspodeliti ostalima u orkestru što će ukloniti varijacije u aktivnostima;
2. Svih 12 violina sviralo je identične note. To je potpuno nepotrebno dupliranje i članove te sekcije treba drastično smanjiti;
3. Nema svrhe da duvači ponavljaju iste deonice koje su već odsvirali gudači! Kada bi se uklonile sve deonice koje se ponavljaju, koncert bi se mogao skratiti s dva sata na samo dvadeset minuta;
4. Da je Šubert vodio brigu o tim stvarima, verovatno bi i dovršio simfoniju. 🙂