DRUGA NAGRADA
PAVLOVIĆ OGNjEN, 4.r.
Kl. Jelena Vukajlović
Kl.sar.
Biserka Marović
MITROVIĆ TEODORA, 1.sr.
Kl. Jelena Vukajlović
Kl.sar. Biserka Marović
TREĆA
NAGRADA
SULIMANOVIĆ BILjANA
Kl. Nenad Nenić
Kl.sar. Jelena Cvetković