Takmičenje je kalendaru takmičenja Ministarstava Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2014 godine
 10. i 11. maj 2014. BEOGRAD

Propozicije i prijava

3 International Music Competition for PERCUSSION instruments
May 10-11. 2014 Belgrade, SERBIA

Program and application