Beograd, maj 6 – 12. 2012./MAY 6 – 12,  2012 Belgrade

Knjižica/Book

Kompozicije za flautu:

I Kategorija – G. Marinković: Cvrčak i mrav

II Kategorija – P. Konjović: Satirova svirala

Raspored/Sheduje

—–> http://www.umbps.org.rs/