Mnoštvo događanja u prva tri dana – Gudački kvartet Anime