NATALIJA KOJIČIĆ

 flauta, A kategorija

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

II14 – nagrada

90,20 bodova

TIJANA KRULJ

flauta, C kategorija

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

II2 – nagrada

92,67 bodova

TEODORA BABIĆ

oboa, pretkategorija B

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl. saradnja: Duško Švonja

I 2 – nagrada

99  bodova

JOVANKA ČOLAKOVIĆ

oboa, pretkategorija B

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl. saradnja: Duško Švonja

I 3 – nagrada

98 bodova

DANIELA JURIŠIĆ

oboa, kategorija C

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl. saradnja: Duško Švonja

LAUREAT

100 bodova

MINA NOVOVIĆ

oboa, kategorija D

Klasa: Ljiljana Segedi

Kl. saradnja: Duško Švonja

LAUREAT

100 bodova

 

SOFIJA GLIGORIĆ

fagot, pretkategorija

Klasa: Gabriela Koso

Kl. saradnja: Aleksandar Uzelac

I 4 – nagrada

97  bodova

JEFIMIJA ŠIPKA

Fagot, A kategorija

Klasa: Gabriela Koso

Kl. saradnja: Aleksandar Uzelac

I 3 – nagrada

98 bodova

MAGDALENA PAVLOVIĆ

Fagot, A kategorija

Klasa: Gabriela Koso

Kl. saradnja: Aleksandar Uzelac

I 5 – nagrada

96 bodova

DAVID GEGIĆ

Fagot, C kategorija

Klasa: Gabriela Koso

Kl. saradnja: Aleksandar Uzelac

II 1 – nagrada

93 boda

BORIS SEMNIC

Fagot, C kategorija

Klasa: Mirko Isaeski

Kl. saradnja: Oskar Riter

II 2 – nagrada

92 boda

Čestitamo učenicima, profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!