Završni koncert Republičkog takmičenja na kom će nastupiti jedan broj Laureata ovogodišnjeg takmičenja, biće održan 18.4.2012. godine u 14 časova u MŠ „Kosta Manojlović“, Zemun. Predsedništvo ZMBŠS na predlog članova žirija odabralo je učesnike ovog koncerta, na kom će školama i učenicima biti dodeljene diplome za osvojene nagrade.