OPŠTI USLOVI:

1. U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE UPISUJE SE UČENIK OSNOVNE ŠKOLE KOJI POLOŽI PRIJEMNI ISPIT.
NA PRIJEMNOM ISPITU PROVERAVA SE SLUH, RITAM, MUZIČKA MEMORIJA, FIZIČKI I PSIHIČKI PREDUSLOVI ZA SVIRANjE NA ODREĐENOM INSTRUMENTU.

2. TRAJANjE ŠKOLOVANjA
– ŠEST GODINA ZA INSTRUMENTE:
violina, violončelo, klavir, harfa, gitara, flauta
(Prijavljuju se kandidati do 9. godina starosti).
– ČETIRI GODINE ZA INSTRUMENTE:
oboa, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, kontrabas, frula, kaval i gusle
(Prijavljuju se kandidati do 11. godina starosti)
-DVE GODINE ZA:
solo pevanje, tradicionalno narodno pevanje
(Prijavljuju se kandidati stariji od 14. godina).

više informacija:
tel: 3243-538
www.mokranjacbg.rs