Konkurs

Muzička škola “Stanislav Binički“ u Leskovcu raspisuje

K O N K U R S

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

 

U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI