Prema opštem mišljenju, najzanimljiviji deo Treće smotre stvaralaštva srpskih kompozitora je bilo živo izvođenje muzike Petra Stojanovića. Koncert-majstor ansambla opere Edit Makedonska iz Beograda, izvela je prvi put posle 97 godina drugi stav Drugog koncerta za violinu u Ge-duru Petra Stojanovića koji do sada nije javno izvođen u Srbiji. Predhodno izvođenje celog koncerta je upriličeno 1916. godine u Pragu, a svirao je češki violinista Jan Kubelik.
Umetnica je izvela i Stojanovićevu „Romansu“ i „Humoresku“, uz klavirsku pratnju Nevene Živković.