Svečano otvarane takmičenja solfeđista „Pevajmo intervale“

Petak, 9. mart 2012. godine u 20 časova
Koncertna sala Muzičke škole

X Susreti mladih solfeđista

9. i 10. mart 2012. godine